O FIRMIE

Kancelaria Doradztwa Podatkowego P&P Tax and Finance jest nowoczesną firmą księgowo-rachunkową skupiającą specjalistów z dziedziny ekonomicznej obsługi podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości, rozliczeń podatkowych oraz zarządzania finansami podmiotów gospodarczych.

Dysponujemy dwudziestoletnim doświadczeniem w zakresie prowadzenia ewidencji księgowo-rachunkowych jednostek gospodarczych oraz dokonywania rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw o zróżnicowanej formie prawnej i organizacyjnej.

Ponosimy pełną odpowiedzialność za świadczone usługi, gwarantowaną obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Posiadamy uprawnienia Ministra Finansów do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz Certyfikaty Rzetelnego Biura Rachunkowego w latach 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 wydane przez Centrum informacji Księgowej.

dr Przemysław Pietrzak

(doradca podatkowy nr wpisu na listę KiDP 13244; świadectwo Kwalifikacyjne Ministra Finansów numer 28932)

 

Właściciel Kancelarii dysponuje ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w prowadzeniu ewidencji i rozliczeń podatkowych różnorodnych firm.
Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych o specjalności rachunkowość. Jest doradcą podatkowym oraz jest biegłym sądowym z zakresu rachunkowości przy Sądzie Okręgowym w Szczecinie.Z powodzeniem łączy teorię z praktyką, jest czynnym wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Szczecińskim. Autor kilkudziesięciu opracowań z zakresu rachunkowości, rachunkowości zarządczej, zarządzania finansami oraz wyceny przedsiębiorstw.

dr Beata Pietrzak

(Licencja Ministra Finansów numer 54956)

 

Współwłaściciel Kancelarii z kilkunastoletnim doświadczeniem
Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych ze specjalizacją w dziedzinie finansów i rachunkowości. Na co dzień skutecznie łączy doświadczenie naukowe z praktycznym wykorzystaniem narzędzi finansowych. Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia rachunkowości i rozliczeń podatkowych przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach działalności.