Doradztwo ekonomiczne

Zajmujemy się kompleksową obsługą osób fizycznych i firm chcących otworzyć działalność gospodarczą. Przygotowujemy dokumenty niezbędne do założenia działalności gospodarczej, jak również doradzamy w wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności oraz formy opodatkowania. Na życzenie Klienta, w Jego imieniu, zajmujemy się formalnościami administracyjnymi, podatkowymi oraz ubezpieczeniowymi, niezbędnymi do zgłoszenia działalności gospodarczej.

Obok świadczenia podstawowych usług, jakimi są usługi rachunkowo-podatkowe, proponujemy także opracowania w zakresie analizy finansowej i ekonomicznej (m.in. ocena wskaźnikowa rentowności, płynności, zadłużenia przedsiębiorstwa, analizy bilansów i wyników finansowych, sporządzanie sprawozdań z przepływów środków pieniężnych).

Oferujemy przygotowanie biznesplanów oraz analiz finansowych do wniosków kredytowych i wniosków o dofinansowanie. Opracowujemy także prognozy finansowe krótko- i długoterminowe.

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, pomagamy także w sprawach wykraczających poza nasz standardowy zakres działalności, np. pośrednicząc w kontaktach z organami administracji w zakresie zatrudniania cudzoziemców, reprezentując Klientów w kontaktach z Urzędem Pracy czy Narodowym Funduszem Zdrowia.